Cysylltu

Cadeirydd: Meirion Morris, Caerdydd

Ysgrifenydd: Angharad Clwyd Edwards, Llanuwchllyn

Llety ac Archebu: Lowri Jones, Caernarfon

Trysorydd: Angharad Roberts, Trefor

Gwaith Plant Meithrin: Catrin Morris, Caerdydd

Gwaith Plant: Nicola Lloyd, Bala

Gwaith Ieuenctid: Sion Morris, Bala, Kieran Owen, Wyddgrug, Joseff Edwards, Bala

Technegol: Rhys Llwyd, Caernarfon, Emrys Owen, Llansannan a Celfyn Williams, Llansannan

Mae gweddill y pwyllgor trefnu yn dod o wahanol Eglwysi dros Gymru.

Os ydych am gysylltu gyda Llanw anfonwch e-bost at ymholiadau@llanw.org a chaiff ei anfon ymlaen i’r swyddog perthnasol.