Llety ac archebu

Carmarthen Bay Holiday Park
Mae llety eleni wedi ei drefnu yn y Carmarthen Bay Holiday Park, parc gwyliau glan-y-môr sy’n llawn gweithgareddau gwych gyda rhywbeth i bob aelod o’r teulu. Mae yna bwll nofio dan do wedi’i wresogi, ardal chwarae meddal a maes chwarae antur. Am wledd flasus gallwch fynd i’r Boathouse sef Bar a Bwyty’r safle. Mae yna siop hefyd ar gael sy’n darparu’r hanfodion ac mae WiFi ar gael ym mhrif adeiladau’r safle.

Rhaid archebu eich lle erbyn Chwefror 28ain 2018

  • Llety A 3 llofft yn cysgu hyd at 8 (£480) WEDI GWERTHU ALLAN
  • Llety B 3 llofft y cysgu hyd at 8 (£400) WEDI GWERTHU ALLAN
  • Llety C 2 lofft yn cysgu hyd at 6 (£390)
  • Llety Ch 2 lofft yn cysgu hyd at 6 (£330)

Mae prisiau’r carafannau statig yn cynnwys tocynnau mynediad i’r ŵyl.

Unigolion
Gofynnir i chi, lle bo modd, archebu carafan gyfan fel grŵp o ffrindiau neu deulu ond lle nad ydy hynny’n bosib mae croeso i unigolion gysylltu â ni i archebu lle am oddeutu £90 ac fe’ch rhennir i mewn i garafannau wrth gyrraedd.

Ffurflen Archebu Carafan <<< Cliciwch YMA

Talu
Gofynwn i chi lenwi’r ffurflen gofrestru ar ein gwefan
www.llanw.org ac anfon y taliad trwy ddefnyddio bancio ar-lein. Am fwy o wybodaeth neu i drefnu taliad gyda siec cysylltwch â Lowri Jones ar llety@llanw.org neu 07747 143371.

Os yn trefnu llety eich hunain gofynnwn i chi hefyd lenwi’r ffurflen gofrestru.

Ffurflen Archebu Tocynnau Dyddiol <<< Cliciwch YMA

Trefnu llety eich hun?
Croeso i rai sy’n dymuno trefnu llety eich hun ymuno â ni ar gyfer yr oedfaon a’r seminarau a thalu am docyn diwrnod.

Teulu : £30 ( 2 oedolyn a 2 blentyn)
Pensiynwyr a Myfyrwyr £8
Plant £5
Oedolyn £12

Ffurflen Archebu Carafan <<< Cliciwch YMA

Ffurflen Archebu Tocynnau Dyddiol <<< Cliciwch YMA

ARCHEBU HWDIS 2018

Ffurflen Archebu Hwdis Llanw <<< Cliciwch YMA