Llety ac Archebu

Ymwelwyr dyddiol
Os ydych chi’n trefnu eich llety eich hun neu yn ymweld â’r ŵyl fel ymwelydd dyddiol cofiwch fod dal angen i chi gofrestru. Mae’n dipyn o gymorth i ni os ydy pobl yn cofrestru ymlaen llaw er mwyn i ni allu gwneud trefniadau ac ateb costau’r ŵyl yn fwy effeithiol. Mae o gymorth hefyd i’r rhai sy’n arwain y gwaith plant ac ieuenctid gael syniad faint fydd yn troi i fyny ymlaen llaw.

Prisiau Mynediad Dyddiol:
Teulu £25 (2 oedolyn a 2 blentyn)
Pensiynwyr a Myfyrwyr £6
Plant £3
Oedolyn £10

Cliciwch YMA i lawr lwytho’r ffurflen archebu ymwelwyr dyddiol.

Archebu Carafán:
Yn anffodus mae ein llety i gyd wedi gwerthu allan erbyn hyn!
Ond mae croeso i chi drefnu llety eich hun a phrynnu tocynnau dyddiol, manylion uchod.