Cysylltu

Cadeirydd: Meirion Morris, Caerdydd

Ysgrifenydd: Heledd Iago, Gellifor

Llety ac Archebu: Lowri Jones, Caernarfon

Trysorydd: Alice Jeffs, Caerdydd

Gwaith Plant Meithrin: Elain Treharne, Caerfyrddin

Gwaith Plant: Jack Newbould, Bala

Gwaith Ieuenctid: Sion Morris, Bala

Technegol: Rhys Llwyd, Caernarfon, Emrys Owen, Llansannan a Celfyn Williams, Llansannan

Mae gweddill y pwyllgor trefnu yn dod o wahanol Eglwysi dros Gymru.

Os ydych am gysylltu gyda Llanw anfonwch e-bost at ymholiadau@llanw.org a chaiff ei anfon ymlaen i’r swyddog perthnasol.