Llanw 21

Cynhelir Llanw 2021 fel gŵyl rithiol ar-lein.

Croeso cynnes i chi ymuno a ni yn yr hyn sydd wedi ei drefnu.

Dathliad Nos Lun

Ar Nos Lun y 5ed o Ebrill bydd dathliad byw yn cael ei ddarlledu o Gaernarfon i’r byd.

Bydd yr addoliad a’r band byw ar y noson yn cael ei arwain gan Cadi Gwyn a Meilyr Geraint.

Bydd anogaeth o’r Gair gan Nan Powell-Davies.

A hefyd bydd cyfraniadau a thystiolaethau o bob rhan o’r wlad.

Bydd y cyfan yn cael ei ddarlledu’n fyw ar sianel Facebook a YouTube Llanw a bydd sesiynau ‘ar ôl oriau’ Zoom yn dilyn.

Plant a Ieuenctid

Ar y 5ed o Ebrill bydd sesiynau ZOOM wedi eu trefnu i’r plant a’r ieuenctid.

Zoom Plant Llanw (oed cynradd)
Bore Llun – 5ed o Ebrill 10.30am
Cofrestrwch cyn y 30ain o Fawrth a bydd y plant yn derbyn pecyn hwyl yn y post i gydfynd gyda’r sesiwn.

Mae cofrestru ymlaen llaw yn angenrheidiol er mwyn cynorthwyo yr arweinwyr baratoi deunydd addas ac hefyd am resymau diogelwch.

Ffurflen Gofrestru Gwaith Plant
Zoom Ieuenctid Llanw (bl 7-11)
Nos Lun – 5ed o Ebrill
8.30pm (yn dilyn dathliad)

Mae cofrestru ymlaen llaw yn angenrheidiol er mwyn cynorthwyo yr arweinwyr baratoi deunydd addas ac hefyd am resymau diogelwch.

Ffurflen Gofrestru Gwaith Ieuenctid
Astudiaethau Beiblaidd

Yna ar y tair noson ddilynol – 6ed, 7fed a’r 8ed o Ebrill – bydd yna Astudiaethau Beiblaidd ar Zoom, eto am 7.00yh yn cael eu harwain gan Gwilym Jeffs (Dathlu’r Atgyfodiad – o Farwolaeth i Fywyd), Alun Thomas (Dathlu’r Atgyfodiad – o Fywyd i Fywyd) a Gwilym Tudur (Dathlu’r Atgyfodiad – o Fywyd i Ogoniant).